تحقیق، اطلاع رسانی و برقراری ارتباطات

ما با اطلاعات برخواسته از نقل قول های مستقیم، ترجمه اخبار و برقراری ارتباط با صاحب نظران در ایران و آلمان درزمانی کوتاه، شما را در تهیه هر چه بهتر موضوعات مورد نظر یاری خواهیم کرد.

برای تسهیل بخشیدن به دستیابی جامع و سریع به اطلاعات در زمینه تحولات پیچیده در آلمان و ایران، ‌خدمات متخصصین خود در این بخش را در خدمت شما قرار خواهیم داد.
با بیش از ۱۵ تجربه عملی و علمی در باره آلمان و ایران اطلاعاتی صحیح، بیطرفانه و دسته‌بندی شده و هم چنین از پس زمینه ها در باره تحولات کشور در اختیارتان قرار خواهیم داد.

خدمات شرکت «دیب»:

 • رزیابی رسانه های معمول و رسانه های اجتماعی
 • تحقیق درباره منابع مکمل
 • ترجمه نقل قول های معتبر
 • ارایه دیدگاه های متفاوت از موضوع مورد نظر
 • پیشنهاد موضوعاتی جالبی که توجه کمتری به آنها شده
 • برقراری ارتباط با مصاحبه کنندگان و صاحب نظران
 • بالقوه درآلمان و ایران
 • حمایت در اخذ ویزا های خاص مانند ویزای خبرنگار

امتیاز شما:

 • اطمینان از دسترسی به اطلاعات
 • اطمینان بخشی و مشاوره دررابطه با سوالات  موقعیت های نامطمین
 • اقدامات سریع جهت پیدا کردن صاحب نظران

تجربه شرکت «دیب»:
در ۱۵ سال اخیر خبرنگاران و رسانه های مختلفی در ایران و آلمان از خدمات ما بهره گرفته اند. اگر مایل به اطلاعات بیشتر میباشید با ما تماس برقرار کنید.