خدمات

بسیاری از خواسته های شما قابلیت تحقق در ایران و یا آلمان را دارا می باشند.

ما با استفاده از تجربیات خود موانع بر سر راه را برداشته ونتایج،‌ پشتیبانی و سازماندهی قابل اطمینانی به شما عرضه خواهیم کرد.

رضایت کامل شما هدف اصلی ماست.

اطلاعات بیشتر
Logoمشاوره

در موقعیت های پیچیده احاطه بر موضوع  و تبادل افکار، موفقیت را تضمین میکند.

ما به عنوان یک شرکت و شریک مشاور شما در حل مشکلات،  درخواست شما را هدفمندانه مورد بررسی قرار داده وبه همراه شما راهکارهایی قابل اجرا برای آن در نظرخواهیم گرفت.

بیایید تا مشترکاً رسیدن به اهدافتان را امکان پذیر سازیم.

اطلاعات بیشتر
Logoآموزش

اساس پیشرفت پایدار بر دانایی و آموزش بنا شده.

با سمینارها، سخنرانی و دوره های آموزشی ما، شما به دانش بیشتر دست یافته که خود ابزاریست لازم جهت گسترش دامنه فعالیت های شما و شکل گیری و بنای آینده.

بیایید تا نگاهی به افق های جدید موفقیت داشته باشیم.

اطلاعات بیشتر
Logoخدمات

بسیاری از خواسته های شما قابلیت تحقق در ایران و یا آلمان را دارا می باشند.

ما با استفاده از تجربیات خود موانع بر سر راه را برداشته تا با  پشتیبانی و یا سازماندهی به نتایج قابل اطمینانی برای شما دسترسی یابیم.  

رضایت کامل شما هدف اصلی ماست.

مشاوره

در موقعیت های پیچیده  تبادل افکار واحاطه بر موضوع  موفقیت را تضمین میکند.

ما به عنوان یک شرکت و شریک شما در حل مشکلات،  درخواست شما را هدفمندانه مورد بررسی قرار داده وبه همراه شما راهکارهایی قابل اجرا برای آن در نظرخواهیم گرفت.

بیایید تا مشترکاً رسیدن به اهدافتان را امکان پذیر سازیم.

 

آموزش

اساس پیشرفت پایدار بر دانایی و آموزش بنا شده.

 با سمینار ها، سخنرانی ودوره های آموزشی ما، شما به دانش بیشتر دست یافته که خود ابزاریست لازم جهت گسترش دامنه فعالیت های شما و شکل گیری و بنای آینده .

بیایید تا نگاهی به افق های جدید موفقیت داشته باشیم.

تقاضای مشاوره ویزای آلمان

تقاضای مشاوره ویزای آلمان

بار دیگر تقاضای مشاوره جهت در یافت ویزای کشورهای اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان افزایش یافته. قانون جدید مهاجرت نیروی کاری متخصص که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به اجرا...

read more
تاثير کرونا بر اقتصاد ایران

تاثير کرونا بر اقتصاد ایران

کووید۱۹ نه تنها روند پیشرفت اقتصادی در جهان را کند کرده بلکه اقتصاد ایران هم شدیدا از آن متاثر شده است. اکنون ایران سعی بر آن دارد تا با بهره برداری از صندوق...

read more
تقاضای مشاوره ویزای آلمان

تقاضای مشاوره ویزای آلمان

بار دیگر تقاضای مشاوره جهت در یافت ویزای کشورهای اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان افزایش یافته. قانون جدید مهاجرت نیروی کاری متخصص که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به اجرا...

read more
تاثير کرونا بر اقتصاد ایران

تاثير کرونا بر اقتصاد ایران

کووید۱۹ نه تنها روند پیشرفت اقتصادی در جهان را کند کرده بلکه اقتصاد ایران هم شدیدا از آن متاثر شده است. اکنون ایران سعی بر آن دارد تا با بهره برداری از صندوق...

read more

DIBeratung GmbH
شرکت مشاوره آلمان و ایران

Eimsbütteler Straße 13
Hamburg 22769  

شماره تلفن: ۰۰۴۹۴۰۳۲۹۶۴۸۱۵